Leta i den här bloggen

måndag 17 januari 2022

5 min intro till forskning användbart i lärarutbildning

 Hej,

Jag kommer lägga upp länk till små videoklipp som på 5 min introducerar en forskningsartikel eller annat som jag hoppas kan vara av relevans.

Kreativt resonemang och hjärnskanning

Inquiry-based learning och resonemangsförmåga

Dolde läroplan, epistemologiska skift eller synlig pedagogik?

Hur lärare hanterar fel

- jag blev tom i huvudet när jag skulle säga vad deras kategori "reflect" handlar om. Det är när läraren reflekterar tillbaka felet till eleven eller eleverna och ber dem själva tänka om etc.


Vissa artiklar är för svåra att sammanfatta på 5 min. Här är några som ändå är värd att använda på lärarutbildningen:

Tall, D., Thomas, M., Davis, G., Gray, E., & Simpson, A. (1999). What is the object of the encapsulation of a process?. The Journal of Mathematical Behavior18(2), 223-241. - artikeln jämför olika teoretiska perspektiv på vad matematiska objekt är och var de kommer ifrån.

Cetin, I., & Dubinsky, E. (2017). Reflective abstraction in computational thinking. The Journal of Mathematical Behavior47, 70-80. - Presenterar Piagets begrepp om reflektiv abstraktion och hur det har informerat APOS-teorin, som också sammanfattas ganska tydligt. Får därmed gjort en lättläst beskrivning av båda hur matematik blir till och läras (som är mer tillgänglig än commognition!). Beskriver - lite mer svårt tillgängligt tycker jag - den undervisningsmetod (ACE) som har utvecklats baserat på APOS. Och kopplar det hela till programmering, som användas i ACE till att främja att elever skapar processer och objekt av actions.

Mvh,

Iben

torsdag 2 april 2020

Igenkänning-utförande (recognition-realisation) och ritualer

https://www.youtube.com/watch?v=D-2gaN6z2f0

Denna liten introduktionsvideo kan kanske användas ihop med denna artikel som tar upp den roll ritual kan spela som en nödvändig förutsätning för att jobba utforskande:

En sekvens av filmer om att läsa artiklar kritiskt

Hej,

Jag har gjort ett litet beställningsarbete omkring att läsa artiklar kritiskt. Varje film kan användas för sig, eller man kan välja att använda några eller alla. Det är ett första "utkast" och jag tar gärna emot kommentarer och kritik, så jag kan göra bättre versioner i framtiden om det finns ett behov.

/Iben

Intro-filmen tar upp något om vad forskning är:
https://stockholmuniversity.box.com/s/xpe6rphs2lu5fkv6dlukxluwy5houlh1

Så fins en film om de mest vanliga metoderna för data-insamling, och vad man ska kolla på när man läsar artiklar kritiskt beroende på vilken metod har använts. Det är den längsta film i materialet:
https://stockholmuniversity.box.com/s/ugcj2qm4ohst6b4bgtougqmh0l0pddtk

Kort om fyra dimensioner av trovärdighet:
https://stockholmuniversity.box.com/s/1bgcmg28zevrf18actgxqqzodidmfk6j

Lite om vad signifikans är. Här är inte riktigt en kritisk dimension ... Och någon får gärna göra ett bättre jobb!
https://stockholmuniversity.box.com/s/844jxjya3pnmz6timtw9rgr55211as08

Om att ställa kritiska frågor omkring studiers kontext:
https://stockholmuniversity.box.com/s/fyktkp5jdfgggqfd912u8u5zzeqcr98g

Den helt centrala grej, begreppsvaliditet:
https://stockholmuniversity.box.com/s/ejra9bndeystw1w9fad8v9cc1swqr251

Och sista film handlar om vad man kanske ska fokusera mera på beroende på vilken typ av forskning man läser om:
https://stockholmuniversity.box.com/s/27qhxz8ux8av14rf40tciz5k1f8keto3
problemlösning i förskoleklass

Hej!

Här kommer några länkar till kortare inspelningar (11-25 minuter) där jag går genom olika delar av boken 'Problemlösning som Utgångspunkt' och även delar av 'Matematikundervisning i förskoleklass'.

Inspelningar är tillgängliga fram till augusti och ni som använder någon av böckerna som kurslitteratur kanske har nytta av detta. I vanliga fall kommer jag gänr aut och föreläsa om boken, men just nu får ni nöja er med att få tillgång till inspelningarna.


Problemlösning/Jorryt